I. Ogólne
W trosce o uszanowanie Twojej prywatności Bingo HR stworzyło Politykę Prywatności. Wyjaśnia ona, co robimy z Twoimi danymi osobowymi, które nam udostępniasz. Tutaj dowiesz się, jakie informacje gromadzimy i jakie stosujemy praktyki ich przetwarzania.

II. RODO
Bingo HR w pełni działa zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz w zgodzie z uchyleniem dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) – RODO.

III. Gromadzone dane i ich wykorzystywanie
Stronę internetową Bingo HR możesz odwiedzać całkowicie prywatnie bez przekazywania nam jakichkolwiek danych o sobie. Jednak występują przypadki, w których będziemy potrzebować od Ciebie danych.

A. Informacje osobiste:
Bingo HR dba o zachowanie poufności Twoich danych osobistych. Przed każdym Twoim działaniem mającym na celu udostępnienie nam swoich danych osobistych, takich jak: imię i nazwisko, adres, adres e-mail i identyfikator użytkownika (ID), które mogą być wykorzystane przez nas w celach biznesowych i kontaktu z Tobą w przyszłości. Za każdym razem decydujesz, które dane chcesz nam udostępnić, a wszelkie informacje i komunikaty związane z przetwarzaniem tych danych osobowych będą łatwo dostępne i zrozumiałe oraz sformułowane jasnym i prostym językiem.

B. Cel gromadzenia danych:
Możemy wykorzystywać Twoje dane tylko do określonego celu i do wykazu podmiotów zgodnie z wyrażoną przez Ciebie zgodą. Celem może być jeden lub wiele z poniższych:

aby dostarczyć informacje lub usługi, o które prosiłeś po otrzymaniu Twojej zgody lub w następujących okolicznościach:
– przekazywanie informacji zaufanym podmiotom działającym w imieniu lub z Bingo HR w ramach ścisłeś umowy o zachowaniu poufności. Podmioty te mogą wykorzystywać dane osobowe, aby pomóc Bingo HR w komunikowaniu się z Tobą w sprawie ofert od Bingo HR i naszych partnerów biznesowych. Jednakże firmy te nie mają niezależnego prawa do dalszego udostępniania lub rozpowszechniania tych informacji;
– odpowiadanie na wezwania sądowe, orzeczenia sądowe lub proces sądowy, lub w celu ustalenia lub wykonania naszych praw lub obrony przed roszczeniami prawnymi;
– udostępnianie informacji w celu zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowa­wczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, swobodnego przepływu tych danych.
Dołożymy wszelkich starań, aby w porę odpowiedzieć na Twoje prośby o poprawienie nieścisłości w Twoich danych osobowych. Aby poprawić niedokładności lub wprowadzić zmiany w danych osobowych, prosimy o przesłanie wiadomości zawierającej nieścisłości do nadawcy.

IV. Pliki Cookies i wykorzystywanie danych:
Podczas wizyt na naszej stronie, na komputerach użytkowników zapisywane zostają fragmenty kodu zwane cookies („ciasteczka”), które są plikami tekstowymi odpowiadającymi zapytaniom HTTP kierowanym do naszego serwera. Celem ich użycia jest zapewnienie optymalnej obsługi użytkownika podczas wizyt w witrynie. Pliki cookies nie służą do przetwarzania danych osobowych, a ich zawartość nie pozwala na identyfikację użytkownika, jego śledzenie czy nawigację. Jeśli nie zgadzasz się zapisywanie i odbieranie informacji w plikach cookies, możesz zmienić zasady dotyczące cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.
Dane gromadzone w plikach cookies to standardowe informacje takie jak:
– publiczny adres IP z którego przeglądana jest treść,
– czas nadejścia zapytania,
– adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika, w przypadku gdy przejście do witryny nastąpiło przez inny odnośnik,
– czas wysłania odpowiedzi,
– informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji HTTP,
– informacje o przeglądarce użytkownika.
Strona Bingo HR używa Google Analytics, które pomaga w analizowaniu, jak użytkownicy korzystają z witryny. Google Analytics wykorzystuje pliki cookies w celu zbierania standardowych informacji wymienionych powyżej. Dane te są całkowicie anonimowe. Ciasteczka nie mogą być wykorzystywane do pozyskania danych z twardego dysku, adresu e-mail, czy też dotyczących użytkownika danych osobowych. Dane te nie są udostępniane osobom trzecim.

V. Mailing
Bingo HR może wysłać do Ciebie e-mail na adres podany przez Ciebie na podstawie udzielonej zgody.

VI. Linki do stron internetowych innych niż Bingo HR
Bingo HR może udostępniać linki do stron internetowych osób trzecich dla wygody i informacji. Jeśli uzyskasz dostęp do tych linków za pośrednictwem strony internetowej Bingo HR, opuścisz stronę Bingo HR. Bingo HR nie kontroluje tych stron ani ich praktyk dotyczących prywatności, które mogą różnić się od praktyk Bingo HR. Nie popieramy ani nie składamy żadnych oświadczeń dotyczących stron internetowych stron trzecich. Dane osobowe, które zdecydujesz się dostarczyć lub które są gromadzone przez te strony trzecie, w tym wszelkie witryny społecznościowe przedstawione na naszej stronie, nie są objęte Polityką prywatności Bingo HR. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności każdej strony internetowej przed przesłaniem swoich danych osobowych.
Możemy również udostępniać na naszej stronie internetowej funkcje mediów społecznościowych, które umożliwiają dzielenie się informacjami Bingo HR z sieciami społecznościowymi i interakcję z Bingo HR na różnych portalach społecznościowych. Korzystanie z tych funkcji może spowodować zbieranie lub udostępnianie informacji o Tobie, w zależności od funkcji. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności i ustawieniami na portalach społecznościowych, z którymi współpracujesz, aby upewnić się, że znasz informacje, które mogą być udostępniane przez te witryny.

VIII. POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Data wejścia w życie:
Niniejsza Polityka Prywatności dotycząca danych osobowych („Polityka”) obowiązuje od 1 Maja 2018 r.
2. Zastosowanie:
Niniejsza Polityka dotyczy wszystkich danych osobowych gromadzonych drogą elektroniczą przez Bingo HR Jolanta Spodzieja.
3. Definicje:
„Dane osobowe” do celów niniejszej Polityki oznaczają one wszelkie informacje odnoszące się do osoby fizycznej i umożliwiające identyfikację takiej osoby dostępnej lub potencjalnie dostępnej w Bingo HR.
4. Cel polityki:
Bingo HR poważnie traktuje zaufanie, jakim nas obdarzasz. Aby zapobiec nieupoważnionemu dostępowi lub ujawnieniu, zachować dokładność danych i zapewnić odpowiednie wykorzystanie informacji, Bingo HR wykorzystuje odpowiednie procedury fizyczne, techniczne i administracyjne w celu ochrony gromadzonych przez nas informacji.
5. Rozsądne praktyki i procedury dotyczące bezpieczeństwa:
Bingo HR podejmie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że ​​wszystkie transakcje w Danych Osobowych mogą:
– być przetwarzane rzetelnie i zgodnie z prawem;
– uzyskać tylko za zgodą informatora;
– być zbierane, tylko gdy:
– informacje są gromadzone dla zgodnego z prawem celu związanego z funkcją lub działaniem Bingo HR i
– gromadzenie wrażliwych danych osobowych lub informacji jest uważane za niezbędne do tego celu;
– być dostępne do wglądu przez dostawcę informacji, gdy jest to wymagane;
– być chronione przed nieuprawnionym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, zgodnie z zalecanymi normami.

Ujawnianie informacji: Bingo HR udostępnia Twoje dane osobowe tylko za zgodą użytkownika, gdy ujawnienie jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego lub, gdy jest to wymagane przez agencje rządowe upoważnione zgodnie z prawem do uzyskania takiego ujawnienia.
Przekazywanie informacji: Bingo HR może przekazać dane osobowe użytkownika innemu podmiotowi, zgodnie z formularzem zgody na przetwarzanie danych, który zapewnia “ten sam poziom ochrony danych”, który jest przez niego przestrzegany.
Publikacja: Bingo HR nie będzie publikować Twoich danych osobowych i zapewni, że informacje przekazane osobie trzeciej nie zostaną przez nią ujawnione.
Prawo do rezygnacji: Bingo HR szanuje Twoje uwarunkowania dotyczące prywatności i dlatego oferuje Tobie opcję, aby nie dostarczać danych lub informacji. Możesz również wycofać swoją zgodę, która wcześniej została przekazana Bingo HR, w formie pisemnej na adres e-mail biuro@bingohr.pl
Autentyczność: Bingo HR nie ponosi odpowiedzialności za autentyczność danych osobowych dostarczonych mu przez dostawcę, którego obowiązkiem jest zapewnienie, że informacje dostarczone przez niego lub jego pracowników są autentyczne.
Inne prawa: Użytkownik ma prawo żądać sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, posiada prawo do przekazania swoich danych i prawa do sprzeciwu.
Redukcja zażaleń: Wszelkie skargi lub zażalenia dotyczące przetwarzania informacji należy przesyłać do Bingo HR na adres e-mail: biuro@bingohr.pl Skarga powinna zostać naprawiona tak szybko, jak to możliwe.

6. Zmiany w niniejszej Polityce
Pamiętaj, że te zasady mogą się zmieniać od czasu do czasu. Nie ograniczymy Twoich praw w ramach tej Polityki bez Twojej wyraźnej zgody. Będziemy publikować wszelkie zmiany Polityki na tej stronie. Będziemy również przechowywać wcześniejsze wersje tych zasad w archiwum do Twojej recenzji.